oostrum

Oostrum, origineel: collectie Fries museum